نمایندگی LGRain آلمان در ایران

دستگاه ها

قطعات

دستگاه سنترلینیر

دستگاه سنترلینیر
مطلب قبلی الکترو گیربکس
مطلب بعدی دستگاه لینیر
 • معرفی
 • مزایا
 • کاربرد
 • مشخصات فنی

معرفی دستگاه سنتر لینیر

دستگاه سنتر- لینیر از یک ارابه، تعدادي دهانه، شاسی و اورهنگ که مطابق شکل زیربه یکدیگر متصل شده تشکیل شده اند.

ارابه دستگاه داراي دو محور مستقل بوده و از طریق سیستم راهبري کنترل می شود. دوالکتروموتور نیروي محرکه چهار چرخ ارابه را تأمین می کند.

شاسی دستگاه وظیفه حمل و هدايت دهانه ها را به عهده داشته و از طريق هم راستايی دهانه ها كنترل  می شوند. شاسی از طريق دو جفت لوله مهار بلند و كوتاه و دكل به دهانه متصل شده و يک قالب صلب را تشکیل می دهد.

شاسی

با حركت شاسی ها هم راستا با ارابه در بخشی از مسیر و در بخش ديگر حول ارابه، تركیبی از دونیم دايره و دو مستطیل تشکیل می شود. به عبارت ديگر دستگاه سنتر لینیر تركیبی از دو دستگاه -سنتر و لینیر است و در بخشی از مسیر مشابه دستگاه سنتر و در بخش ديگر مشابه دستگاه لینیرعمل می كند.

بر روي دهانه ها در فواصل معین لوله هاي رايزر تعبیه شده و در انتهاي آن آب پاش نصب

می شود. آبیاری مزرعه بوسیله آب پاش ها متناسب با نیازهاي آبی كشت انجام می شود. آبپاش ها بر حسب نوع محصول، میزان آب مورد نیاز، ارتفاع، سرعت باد، نوع خاك و ديگر عوامل انتخاب می شوند. انتخاب مناسب آب پاش ها راندمان آبیاري افزايش می دهد. جهت انتخاب صحیح آب پاش ها با طراح آبیاري و يا كارشناسان شركت تاك مشورت كنید.

به منظور افزايش طول دستگاه و سطح آبیاري، به آخرين دهانه دستگاه، اورهنگ نصب می شود.

 

نحوه آبیاري دستگاه سنتر-لینیر در شکل زير نشان داده شده است:

مزایای عمده استفاده از دستگاه های  سنتر- لینیر:

این دستگاه تمام مزایای دستگاه لینیر را که به قرار زیر است دارا می باشد:

 •  بهره گیری بیشتر از منابع آبی
 • افزایش سطح زیرکشت
 • بادبردگی و تبخیر کمتر به نسبت دیگر روشهای آبیاری بارانی
 • افزایش تولید محصول
 • صرفه جویی در انرژی
 • عدم نیاز به تسطیح و جلوگیری از فرسایش خاک
 • تسهیل عملیات خاک ورزی، کاشت داشت برداشت
 • افزایش کیفیت محصول 
 • بالا بردن بازده آبیاری
 •  کاهش هزینه های کارگری
 • راندمان آبیاری تا 90 درصد 
 •  یکنواختی آبیاری بیش از 90 درصد

علاوه بر موارد فوق این دستگاه بر مشکل آبیاری نشدن گوشه ها که در دستگاه لینیر وجود دارد هم فائق آمده است.

 

این دستگاه مشابه  دستگاه لینیر بوده با این تفاوت که قابلیت چرخش 90 درجه و آبیاری زمین های  و U شکل را داراست. هم چنین قابلیت چرخش 180 درجه را داشته که برای زمین های بزرگ مستطیلی و یا آبیاری دو زمین مجاور هم مناسب می باشد. شرکت تاک افتخار دارد که اولین سازنده این سیستم در ایران می باشد.

مشخصات فنی دستگاه لینیر

 • بدنه : ساخت ایران
 • الکتروگیربکس: UMC آمریکا
 • گیربکس : UMC آمریکا
 • آبپاش : Nelson و Senninger  ساخت آمریکا
 • تابلو برق : آمریکا
 • قابلیت تجهیز به سیستم کنترل از راه دور
Joshua vs Usyk 2 Live Joshua vs Usyk 2 Live Stream Joshua vs Usyk 2 Live Free Joshua vs Usyk 2 Live Joshua v Usyk Live Joshua v Usyk Live Stream UFC 278 Live UFC 278 Live Stream UFC 278 Live Free